lørdag den 17. januar 2004

Et stort anlægsarbejde

Lige syd for SSF, i vandet ud for Amager Strand, er der ved at dukke noget nyt op af havet: Et hollandsk vandbygningsfirma arbejder på at realisere Rivieraplanens vision om en helt ny strandpark. Hver dag pumpes der sand ind i store rør og der bliver bygget dæmning og broer. Selv om skiltene siger 'Adgang forbudt til byggepladsen', er der rigtig mange nysgerrige københavnere, der lægger søndagsturen omkring for at se, hvad der sker. Imponerende ser det jo ud.