lørdag den 11. december 2010

Farvel til 'Øveballen'

Fredag d. 10. december blev en både vemodig og meget glædelig dag for sejlerskolen i SSF. Som alle ved, var det blevet besluttet at forære Øveballen til Roskilde Produktionsskole.
Skolen har 150 elever fordelt på 10 afdelinger. En af disse afdelinger er ’Maritim linie/Sejlads’. Det er dem der har fået Øveballen i julegave. Fredag var der en sammenkomst i SSF med Claus, Karin, Kent, William & Svend Erik fra vores sejlerskole og elever og lærere fra Roskilde Produktionsskole. Det blev en ganske bevægende dag. Fra skolen i Roskilde mødte to lærere, Ole Bønding og Bjarni Næss Sørensen samt 15 elever – dejlige, motiverede unge mennesker med højt humør og gå-på-mod! De var ellevilde med Øveballen og samtidig ganske på det rene med at et stort renoveringsarbejde forestår med at få hende i smuk og sødygtig stand!


De unge mennesker går på skolen i et år. Mange af dem satser bagefter på en maritim karriere – og alle, uanset senere erhvervsvalg, opnår at føle kærlighed til både og hav og vil fremover beskæftige sig med sejlads under en eller anden form. Hvert år ’leverer’ skolen et antal elever til togt med skoleskibet ’Georg Stage’.
På Maritim Linie beskæftiger de unge mennesker sig med stort set alt inden for både og bådhåndtering: Renovering og istandsættelse, ombygning, vedligehold, bådbygggerarbejde, riggerarbejde, sejlmagerarbejde, rebslageri, navigation og sejlads. Den maritime afdeling har til huse i museumshavnen i Roskilde, arbejder sammen med museet og sejler med museets gæster og både. Skolen har i forvejen to råsejlbåde (små vikingeskibe), en 3-smakke og en ålekvase. Herudover kommer eleverne på længere togter med en større galease. At der er tale om dedikerede unge mennesker ses bl.a. af, at de hver morgen møder kl. 08.15 og første punkt på dagsprogrammet er en rotur på ikke under to sømil – både sommer og vinter. De var lidt kede af, at isen lige pt. forhindrer deres morgentur.

Ole Bønding modtager papirerne af formand Tonny
Ved vores sammenkomst, hvor SSF var vært ved en frokost, holdt Tonny en tale, hvor han overdrog Øveballen til produktionsskolen og det af Sokkelund udfærdigede overdragelsesdokument blev underskrevet og udvekslet. Med dokumentet fulgte kopier af flere historiske dokumenter, som Flemming og Svend Erik havde gravet frem af arkiverne: Tilsynsbog, toldattest, målerbrev etc.  som især lærerne fra skolen blev glade for. Der kommer mere senere om de historiske arkivalier her på bloggen.

To begejstrede elever
Under den meget hyggelige frokost blev der holdt mange taler af folk fra SSF’s sejlerskole og begge lærerne og to af eleverne fra produktionsskolen. For os der var til stede, er der ikke tvivl i sindet om, at Øveballen vil blive behandlet med al den respekt den fortjener, som det klenodie den er. 
Bjarni Næss Sørensen reciterede et færøsk kvad
I øvrigt har produktionsskolen allerede bestemt, med respekt for bådens historier, at den fremover kommer til at sejle under sit oprindelige navn ’Saltholm’!
Vi blev alle inviteret til at besøge Roskilde Produktionsskole, følge arbejdet med båden og sejle på Roskilde fjord med skolens elever og både. I kan tro, at vi er nogle stykker som vil benytte os af det!

Claus Rønnow

Henning bad Ole om at ta'  en gave med til Stig Ekblom for at ha' skabt den gode kontakt til skolen i Roskilde.

mandag den 6. december 2010

Gasbeholderen bliver ikke fredet

Den blå gasbeholder, der har været vores pejlemærke på hjemturen, siden den blev bygget i 1971 (og som Erling med La Gua Gua har været med til at tegne), bliver ikke fredet, skriver Kulturarvsstyrelsen i et nyhedsbrev. De vedligeholdelsesmæssige problemer er for store og, især, for kostbare.

Men historien om gasbeholderen og dens tid er omhyggelig registreret og bevaret på Gasmuseet i Hobro som et væsentligt kapitel i dansk industrihistorie.