søndag den 27. februar 2011

Ønsker til SSFs nye hjemmeside


For at fremme SSF’s synlighed og omdømme i sejlerkredse og i lokalmiljøet skal SSF få en professionel webdesigner til at designe og opbygge en ny hjemmeside til foreningen, der kan leve op til følgende krav:

  • Hjemmesiden skal være nem at bruge, den skal være smuk og enkel og gerne så attraktiv, at udvalgte annoncer kan betale driften fremover.
  • Alle medlemmer, der er logget ind, skal kunne kommentere og stille spørgsmål
  • Alle medlemmer skal kunne bidrage med nyheder, beretninger og billeder.
  • Alle medlemmer skal kunne vælge at få en e-mail, hver gang der er nyt på sitet om de emner, man er interesseret i, så man ikke overser eller går glip af noget.
  • Søgesystemet skal være let at bruge, således at man til enhver tid kan finde både nye og gamle begivenheder, historier og lignende.


Såfremt forslaget vedtages, skal der vælges en webansvarlig, der skal have den direkte kontakt med webdesigner, mens hjemmesiden tager form og efterfølgende fungere som webredaktør. 
Webredaktøren skal modtage, redigere og lægge medlemmernes bidrag i såvel tekst og fotos på hjemmesiden samt være opsøgende og selv tage billeder og skrive historier til hjemmesiden om små som store begivenheder i SSF.

Motivering:
Hjemmesiden skal, sammen med e-mail, bidrage til bedre kommunikation og dermed øget aktivitet i foreningen til glæde for alle.
SSF’s hjemmside skal gemme vores historie og afspejle livet i vores lille havn på Amager.

Det er mit forslag til forårets generalforsamling. Hvis foreningens kommunikation hovedsagligt skal baseres på nettet, så er det uomgængeligt nødvendigt at ha' noget net, der fungerer. Så skal der professionel bistand til at lave en ordentlig ramme. For 20.000 kroner kan vi få et website, der vil dække behovet i hvert fald de næste 5-7 år. I forhold til at udgive bladet sparer vi næsten en million...

Stiftende Generalforsamling i SSFs Beddinglaug

En kreds af medlemmer i SSF fik i efteråret generalforsamlingens opbakning til at oprette et beddinglaug for at bevare slæbestedet på søndre mole.  Lauget skal stå for drift og vedligeholdelse af bedding, spil og vogn.
Nu er det tid at komme i gang, så der indkaldes til 
Stiftende Generalforsamling i Beddinglauget
Torsdag den 10. marts kl. 19 i Skipperstuen
med denne dagsorden:
Hvad skal beddingen bruges til?
Hvad er formålet med lauget?
Valg af bestyrelse.

Kan du ikke den aften, men er du interesseret i beddinglauget, så send en e-mail til Heidi:  hjorgensen67@gmail.com