tirsdag den 26. oktober 2010

SSFs nye website

For 20.000 kr. kan Sundby Sejlforening få et velfungerende og veldokumenteret website med en fornuftig manual. Det betyder, at vi ikke, som nu, er afhængig af én enkelt person, men at stort set enhver med en smule computererfaring vil kunne videreføre og håndtere websitet ud fra brugsanvisningen.
Et velfungerende website vil give foreningen en mere dynamisk kommunikation og et højere aktivitetsniveau, til glæde for alle, også de, der ikke er på nettet.
Det vil, som vores ansigt udadtil, også bidrage til en højere stjerne hos potentielle nye medlemmer, sponsorer og bevilgende myndigheder og være med til at placere SSF på landkortet i det hele taget.
 Et godt website skal kunne opdateres og indeholde bidrag fra alle hjørner af SSF: Kapsejlads, røgerlaug, kajakker, ungdom, pensionister… Enhver gruppe skal kunne få deres eget hjørne og deres egen adgangskode
 Alle skal kunne abonnere på nyhedsbreve for de hjørner af foreningens aktiviteter, de er interesserede i. Det betyder, at man ikke selv skal gå ind på websitet, men får en e-mail i sin egen postkasse, så snart der er noget nyt. En mail med et link, man bare klikker på, så er man inde på sitet og  kan læse om det sidste nye.
Vores nye website skal også rumme alle former for debatter, diskussioner og erfaringsudvekslinger (der findes ikke dumme spørgsmål, kun dumme svar...)
Websitet skal være vores historiske arkiv. Sådan som vores website fungerer lige nu, primitivt baseret på Microsoft Word, overskriver Poul hver gang med ny tekst. Det betyder, at informationerne ikke bliver gemt og ikke er søgbare, at intet af vores historie bliver bevaret. I dag har vi alle de gamle blade inde på kontoret, fint indbundet i tykke bind. Det tager tid at finde det man leder efter, men det er der, for den tålmodige. På vores nuværende website er der intet, der bliver gemt. Vi bliver historieløse.
Vores nye website skal selvfølgelig bevare vores historie endnu bedre end bladet, i tekst & billeder, med en effektiv og hurtig søgefunktion. Martin vil gerne bygge vores site op i det program, der hedder DRUPAL. Det bruges bl.a. af dagbladet Information, som har en meget brugervenlig og effektiv søgefunktion, der pt. går 12 år tilbage.

Lad os nu få den bedding op at køre!

Hvis det er helt hat og briller, kan lauget da bare lukke og slukke om nogle år. Men jeg synes det minimum skal have tre års chance, så folk kan høre om det og vænne sig til det gode tilbud. Hvis derimod beddingen bliver nedlagt nu, så ser vi den ALDRIG MERE.

Eva


Heidi, Eva, Jørgen, John m.fl. stillede forslag til generalforsamlingen om at lave et beddingslaug af medlemmer, der skulle stå for drift & vedligehold af bedding, vogn & spil, fordi det er et stort aktiv for en havn og et naturligt centrum for mange ting omkring vore både, især de gamle. Og i nødstilfælde kan være redningen for en båd, der er sprunget læk eller har et tov i skruen, har mistet roret etc.
Forslaget blev vedtaget, så nu begynder arbejdet...

14 kroner om året pr. medlem

Jeg synes der er rigtigt mange situationer hvor vognmanden bare ikke duer, senest da ”Svava” skulle søsættes efter at ha’ stået på land et år.
Nu var der ikke motor i båden men hvis der havde været, havde de været nødt til at pille den ud først. Aptering og elinstallationer tager også skade, når man er nødt til at lade båden synke og bordfylde.

På slæbestedet kan man uden problemer tage både op med mast på. Det kan vognmanden vistnok også, men jeg tror nu nok, at jeg ville rigge af inden.
Jeg har indtil for en halv snes år siden brugt slæbestedet og selv sat min båd på land, med traktor & donkraft og det er godt nok besværligt, men jeg har altid hygget mig med dette arbejde, især når ’Mai’ skulle i vandet.

’Mai’, der er en gammel træbåd, har meget bedre af at komme op og ned på denne måde i stedet for at blive trykket og brækket fra hinanden. Især når den skal op, er det flere gange sket at den enten er blevet løftet i roret, eller også er stropperne sat så langt ude at agterstavnen er gået fra hinanden.

Nu er det jo ikke kun os med træbåde der kan have glæde af slæbestedet; jeg talte med Mogens der har en lille motorbåd liggende ved midterbroen. Han skulle have skiftet zinkannoder og skulle betale 1200 kr. til vognmanden hvis han skulle ordne dette lille problem. Sådan kunne jeg blive ved.

Da det er økonomi der styrer bestyrelsen skal vi også tænke på hvad vi kan foreslå i den forbindelse. Jeg ved ikke hvad det koster, men der har været nævnt et beløb på 14.000 kr. pr. år. Det er mindre end 14 kr. pr medlem. Men hvis vi kunne argumentere med indtægter som 200-300 kr. pr. ophaling, vil vi nok have lettere ved at få forslaget igennem. Det kunne så også bevirke at flere ville bruge slæbestedet.

Sluttelig vil jeg lige nævne, at vi skal huske at spørge hvad bestyrelsen har af planer for slæbestedet. Jeg er bange for at vores formand har en skjult dagsorden med en flydebro eller noget lignende. Hvad vi skal bruge ekstra pladser til er mig en gåde. Hvis de foreslåede kontingentforhøjelser går igennem, vil jeg da overveje at finde noget billigere.

Venlig hilsen
Jørgen

Tage bådene op i fællesskab

Hej!  Svend Erik  
  
Sørme en enkel og god fællesaktivitet som vi har savnet og som vil gavne det fællesskab som er forsvundet fra slæbestedet, med vognmændenes virke i SSF.
Vi må finde ud af, hvor mange både de kan tage op i timen og hvad det koster. 
Der kunne hurtigt spares til nye skinner på nord og syd og vi ville få SSFs sikkerhedsberedskab op at stå som en ekstra gevinst.  En rigtig god ide, lad os få den med i generalforsamlingsdebatten.

Venlig hilsen
Henning.

Når båden skal på land

I FREM ude i Svanemøllen tager man bådene på land på beddingvognen, og så løfter vognmanden dem resten af vejen.
Man deles om at tage mange både samme dag, så der er hænder nok til at vognmanden er på timeløn.
Jeg er sikker på, sådan en dag også er med til at give et godt sammenhold i en forening, når man har gået og arbejdet sammen og hygget sig med at tage både op, måske spist frokost sammen, drukket kaffe eller en lille øl.

Der må være nogle muligheder. I SSF bruger vi trods alt næsten 400.000 kr. om året på vognmand...