tirsdag den 25. juni 2013

Peter Heller frifundet i Sø- & Handelsretten

Hellers Yachtværft blev pure frifundet i sagen om ulovlig huslejestøtte, skriver Troels Lykke på sit website minbaad.dk i en meget grundig gennemgang af sagen.
Det økonomiske krav mod Peter Heller har ellers været helt oppe på 2,5 mill., så efter frifindelsen er Peter og Annette selvfølgelig meget lettede nu, men også noget frustrede over at så meget energi kan spildes på den måde.