mandag den 26. september 2011

Beddinglauget indkalder til møde på torsdag den 29. september

Vi har godt nok ikke hørt noget fra formand Tonny efter vores henvendelse, men det må være på tide, at beddinglauget & andre, der synes beddingen skal bevares, mødes og snakker sammen. Der er jo meget snart både, der skal på land, så grejet skal gerne kunne fungere.

Beddinglauget & andre, der synes, vores bedding skal bevares, mødes på torsdag d. 29. september kl. 18 i Skipperstuen.

Bagefter, altså fra kl. 19, er der jamaften med Jørgen, Jonas &  Lone samt fremmødte gæster. Sidste gang var det meget fornøjeligt.